Γενικές Ερωτήσεις

Είμαι διαχειριστής της οικοδομής οπού κατοικώ και θα ήθελα από την Oικοδιαχείριση να αναλάβει την απλή έκδοση των κοινοχρήστων δαπανών. Τι δικαιολογητικά χρειάζεται να προσκομίσω;

Τα έγγραφα που χρειαζόμαστε είναι: τα ονοματεπώνυμα, τον κανονισμό της πολυκατοικίας ( αν υπάρχει) ή τα ποσοστά καταμερισμού των δαπανών και τα τρέχοντα έξοδα.


Τι χρειάζεται για να αναλάβουμε την διαχείριση του κτιρίου σας;

Η Οικοδιαχείρηση αναλαμβάνει τη διαχείριση των κοινοχρήστων της πολυκατοικίας σας. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το κτίριο σας να έχει νόμιμη εκπροσώπηση (ή βάσει καταστατικού ή βάσει πλειοψηφίας) από εκλεγμένο διαχειριστή που να είναι συνιδιοκτήτης ή επιτροπή συνιδιοκτητών και τη συναίνεση του 51% των συνιδιοκτητών.
Ο νόμιμος διαχειριστής θα υπογράψει το συμφωνητικό παράδοσης – παραλαβής των ανάλογων εγγράφων και του ταμείου της πολυκατοικίας στην εταιρία μας. Εμείς στη συνέχεια θα αναλάβουμε να καταγράφουμε τις ενδείξεις των μετρητών θέρμανσης, να εκδίδουμε, να εισπράττουμε τα κοινόχρηστα και να πληρώνουμε τα συνεργεία και τους κοινόχρηστους λογαριασμούς (ΔΕΗ, νερό, φυσ.αέριο κτλ).
Για οποιαδήποτε έκτακτη δαπάνη θα ζητάμε την έγκριση του νόμιμου διαχειριστή.

Ο ένοικος ή ιδιόκτητης ενός η παραπάνω διαμερισμάτων δεν πληρώνει τα κοινόχρηστα δημιουργώντας έτσι πρόβλημα στην λειτουργία της οικοδομής και στα ταμειακά αποθέματα. Τι μπορεί να κάνει ο διαχειριστής;

Εάν ο ένοικος αυτός είναι ενοικιαστής τότε θα πρέπει να απευθυνθείτε στον ιδιοκτήτη, ο οποίος και είναι υπεύθυνος για το διαμέρισμα. Αν είναι ιδιοκτήτης, η μόνη λύση είναι να διεκδικήσετε τα χρήματα δικαστικά. Μέχρι όμως να γίνει το δικαστήριο θα πρέπει το διαμέρισμα αυτό να συμπεριλαμβάνεται κανονικά στον υπολογισμό των κοινόχρηστων, και το ποσό που του αναλογεί να εισπράττεται από τα υπόλοιπα διαμερίσματα.

Στην οικοδομή χρειάζεται να γίνει μια έκτακτη εργασία πχ στεγάνωση ταράτσας. Ωστόσο ένας ένοικος διαφωνεί και αρνείται να πληρώσει. Τι μπορεί να γίνει σε αυτήν την περίπτωση;

Ακολουθούμε ότι λέει ο κανονισμός της πολυκατοικίας. Εάν δεν υπάρχει, τότε σύμφωνα με το νόμο 3741/29 για οποιαδήποτε εργασία / επισκευή θα πρέπει να γίνει γενική συνέλευση και αν συμφωνήσει η πλειοψηφία τότε η ανάλογη εργασία / επισκευή μπορεί να πραγματοποιηθεί.

Ποιες δαπάνες αφορούν μόνο τους ιδιοκτήτες;

Οι δαπάνες που αφορούν τους ιδιοκτήτες αναφέρονται σε αντικατάσταση ή αντιμετώπιση βλαβών των βασικών στοιχείων των εγκαταστάσεων της οικοδομής.


Ποιες δαπάνες αφορούν τους ενοικιαστές;

Οι ενοικιαστές συμμετέχουν στις λειτουργικές δαπάνες της οικοδομής όπως καθαριότητα, ΔΕΗ, νερό, θέρμανση, συντήρηση ανελκυστήρα, απολύμανση, λάμπες, κηπουρικές εργασίες , αναλώσιμα κτλ..


Μπορούμε χωρίς νόμιμη απόδειξη να κάνουμε εργασίες;

ΟΧΙ. Οποιαδήποτε εργασία στην οικοδομή πρέπει να έχει νόμιμο παραστατικό με Φ.Π.Α. Οτιδήποτε άλλο αποτελεί φορολογική παράβαση. Στα κοινόχρηστα χρεώνονται μόνο δαπάνες με νόμιμα παραστατικά. Διαφορετικά δεν νομιμοποιείστε να απαιτείτε την πληρωμή τους. Αν κάποιος δεν πληρώνει τα κοινόχρηστα και πρέπει να τα διεκδικήσετε το πρώτο που θα σας ζητηθεί είναι τα νόμιμα παραστατικά των δαπανών.

Τί είναι το αποθεματικό της πολυκατοικίας;

Είναι χρήματα για συγκέντρωση ταμείου της οικοδομής που αφορά τους ιδιοκτήτες και θα χρησιμοποιηθεί για δαπάνες επισκευής του κτηρίου.
Εάν χρησιμοποιηθεί μέρος αυτού για λειτουργικές δαπάνες πρέπει να πληρωθεί από όλους τους χρήστες των διαμερισμάτων (ιδιοκτήτες – ενοικιαστές).
——————————————————————————————————

Οι σωλήνες του πιο πάνω διαμερίσματος έχουν τρυπήσει και στάζει το νερό στο διαμέρισμα μου. Ποιός πληρώνει για την επιδιόρθωση;

Γενικά αποδεκτή τακτική είναι εκείνος που στο διαμέρισμά  του έχει πρόβλημα, ανεξάρτητα εάν άλλος είναι ο φταίχτης. Είναι η μόνη λύση, διαφορετικά είναι πολύ πιο δύσκολο να εξευρεθεί ο υπαίτιος π.χ. αποχωρητήριο όπου ο Α έριξε μέσα διάφορα και έχει μπλοκαριστεί η αποχέτευση του Β – ο Β πληρώνει, δυστυχώς. Φυσικά θα πρέπει ο κάθε ιδιοκτήτης να μεριμνά για άμεση επιδιόρθωση βλαβών στα διαμερίσματα τους που επηρεάζουν άλλες μονάδες. Το θέμα αυτό θα μπορεί να πραγματεύεται και στο καταστατικό πολυκατοικίας, εφόσον υπάρχει.

Δεν πληρώνω τα κοινόχρηστα διότι δεν μου επιτρέπουν να έχω τον σκύλο μου στο διαμέρισμα.

Δες τι αναφέρει η Γενική Συμφωνία. Εάν δεν επιτρέπονται ζώα, τότε είσαι σε άδικο, διότι έχεις παραβιάσει την Γενική Συμφωνία. Εάν όμως η Γενική Συμφωνία δεν αναφέρεται επί τούτου, τότε έχεις το δικαίωμα να διατηρείς τον σκύλο σου (όπως προνοεί η νομοθεσία) νοουμένου, ασφαλώς, ότι δεν προκαλεί οχληρία-φόβο στους υπόλοιπους και ότι πληροίς  τους κανόνες ευζωίας του ζώου (για το oποίο υπάρχει άλλη νομοθεσία κλπ).


Αγόρασα το διαμέρισμα πριν 7 ημέρες και την 8η ημέρα έλαβα επιστολή από την διαχείριση για χρέωση €500 για ανακαίνιση του ανελκυστήρα. Δεν έπρεπε η χρέωση αυτή να αποσταλεί στον προηγούμενο ιδιοκτήτη;

Όχι, όταν το αγόραζες το διαμέρισμα έπρεπε να είχες ερωτήσει για τέτοιο ενδεχόμενο. Εν πάση περιπτώσει μια και το διαμέρισμα είναι κάποιας ηλικίας, αναμένουμε ότι το έχετε αγοράσει σε χαμηλότερη τιμή αγοράς.


Πρόκειται να αγοράσω ένα διαμέρισμα, τι πρέπει να έχω υπόψη μου;

Κατά την απόφαση σας να αγοράσετε ένα διαμέρισμα θα πρέπει να είστε σίγουροι ότι οποιεσδήποτε οφειλές των κοινοχρήστων έχουν διευθετηθεί πριν την μεταβίβαση στο όνομα σας. Εισήγηση μας να απαιτείτε επιβεβαίωση εξόφλησης κοινοχρήστων μέχρι τη μέρα μεταβίβασης. Κατά δεύτερον, θα πρέπει να ενημερωθείτε για τους κανονισμούς της πολυκατοικίας.


Γιατί να πληρώνουμε κανονικά και να επιβαρυνόμαστε με την κάλυψη οφειλών των ασυνείδητων ιδιοκτητών πλέων τα δικηγορικά/διοικητικά έξοδα μέχρι την είσπραξη της τους μέσω του δικαστηρίου;

H πρόνοια του νόμου περί κοινοχρήστων αναφέρει ότι πρώτα η Διαχείριση οφείλει να καλύψει τα έξοδα και μετά να κινηθεί νομικά εναντίον του μη πληρώσαντα. Διαφορετικά  δε θα λειτουργεί το κτίριο μέχρι την απόφαση δικαστηρίου και μέχρι την εξόφληση των οφειλών από τον οφειλέτη.


Πρόβλημα με τη μόνωση της ταράτσας

Παρακαλώ θα ήθελα να μου στείλετε στο email μου τα δικαιώματα μου για την μόνωση της ταράτσας. είναι χαλασμένη και έχω γνωμάτευση από μηχανικό ότι πρέπει να την φτιάξουμε σύντομα. είμαστε 4 οροφοδιαμερίσματα ιδιόκτητα αλλά οι άλλοι 3 δεν θέλουν να την φτιάξουν λέγοντας διάφορες δικαιολογίες. τι πρέπει να κάνω. ευχαριστώ

Απάντηση: Εάν πράγματι υπάρχει θέμα επείγοντος και επικινδύνου, μπορείτε να αναλάβετε ο ίδιος τη δαπάνη και να αναζητήσετε εκ των υστέρων την αναλογία των λοιπών συνιδιοκτητών δικαστικώς. Έχει ιδιαίτερη σημασία το κατά πόσο επείγουσα και αναγκαία είναι η εργασία μόνωσης. Εάν δεν συντρέχουν αυτά τα χαρακτηριστικά οφείλετε να σεβαστείτε τη βούληση των λοιπών συνιδιοκτητών.


Ορισμένοι από τους συνιδιοκτήτες της πολυκατοικίας μας επιμένουν ότι κάποιες από τις δαπάνες των κοινοχρήστων πρέπει να κατανέμονται σε ίσα μερίδια στις ιδιοκτησίες. Είναι σωστό;

Όλες οι δαπάνες που αφορούν κοινόχρηστους χώρους ή εγκαταστάσεις σε μία πολυκατοικία, ανεξάρτητα αν αφορούν ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές, κατανέμονται ανάλογα με τα ΧΙΛΙΟΣΤΑ της σχετικής κατηγορίας στην οποία εμπίπτει η δαπάνη.
Κατανομή σε ίσα μερίδια είναι άδικη και παράνομη. Στο σημείο αυτό η νομοθεσία είναι κάθετη και συγκεκριμένη, και μην ακούσετε οποιονδήποτε προσπαθήσει να σας πείσει για το αντίθετο.
Αν πιστεύετε ότι μια δαπάνη πρέπει να κατανεμηθεί εξ ίσου, αυτό είναι τεκμήριο ότι η δαπάνη αυτή δεν αφορά τα κοινόχρηστα και κατ’ επέκταση ούτε τον διαχειριστή. Τέτοιες δαπάνες μπορεί να αφορούν εγκαταστάσεις ή εξαρτήματα που ενώ είναι τοποθετημένα έξω από την ιδιοκτησία, ωστόσο αποτελούν μέρος της. Π.χ. ηλεκτροβάνα, μετρητές θέρμανσης και ύδρευσης κ.α.
Εξαιρείται η περίπτωση όπου έχει γίνει αντίθετη ρητή και συγκεκριμένη πρόβλεψη στον κανονισμό της πολυκατοικίας. Αυτό όμως είναι εξαιρετικά σπάνιο, και η εφαρμογή του πρέπει να γίνεται με προσοχή.


Ορισμένα διαμερίσματα στην πολυκατοικία μου εμφανίσθηκαν στα σχέδια της άδειας με συγκεκριμένο εμβαδόν. Σήμερα το εμβαδόν τους είναι μεγαλύτερο, διότι έκλεισαν τους ημιυπαίθριους χώρους, χωρίς να το δηλώσουν, δηλαδή παράνομα. Όμως τα χιλιοστά θέρμανσης παραμένουν εκείνα που είχαν υπολογιστεί αρχικά, με αποτέλεσμα κάποιοι να πληρώνουν μεγαλύτερα ποσά από εκείνα που τους αναλογούν. Οι ιδιοκτήτες των ευνοημένων διαμερισμάτων δεν δέχονται καμία αλλαγή και υπολογισμό της δαπάνης θέρμανσης με βάση τα πραγματικά χιλιοστά; Είναι σωστό;

Οριστική λύση είναι να ζητήσετε από έναν μηχανολόγο μηχανικό (κατά προτίμηση αυτόν που εξ αρχής έκανε την μηχανολογική μελέτη κατασκευής της πολυκατοικίας) να σας φτιάξει μια μελέτη θέρμανσης με βάση το παραπάνω Π.Δ.
Ο νόμος ορίζει ότι μια διαφορετική συμφωνία για την κατανομή δαπανών μπορεί να έχει την μορφή απλής απόφασης συνέλευση που όμως θα γίνει αποδεκτή και θα υπογραφεί απ’ ΟΛΟΥΣ τους συνιδιοκτήτες. Για να έχετε όμως το κεφάλι σας ήσυχο, καλό είναι να γίνει συμβολαιογραφικό έγγραφο, το οποίο επίσης θα υπογράψουν όλοι και θα μεταγραφεί.
Έτσι θα λυθούν όλα τα προβλήματα, με την προϋπόθεση βέβαια ότι η μελέτη αυτή θα εφαρμόζετε στο εξής από τον διαχειριστή.
Αν φυσικά κάποιοι «ευνοημένοι» αρνούνται την λύση αυτή μπορείτε με αγωγή σας είτε ομαδικά είτε ατομικά να ζητήσετε από το αρμόδιο δικαστήριο να τους αναγκάσει. Στην περίπτωση αυτή βέβαια θα ανακύψουν και τα ζητήματα της καταπάτησης του οικοδομικού κανονισμού κ.λ.π.


Μια από τις υδρορροές του διαμερίσματος μου δημιουργεί προβλήματα υγρασίας στο αποκάτω διαμέρισμα. Ποιος είναι υπόχρεος να πληρώσει την επισκευή και την ζημιά;

Πρέπει να προσδιορίσεις σε ποιόν ανήκει το μέρος της εγκατάστασης που έχει δημιουργήσει το πρόβλημα (υδρορροή), διαβάζοντας τον κανονισμό της πολυκατοικίας. Αν ο κανονισμός καθορίζει ότι όλο το σύστημα αποχέτευσης ή απορροής όμβριων είναι κοινόκτητο, τότε την επισκευή και ότι άλλο σχετικό πρέπει να πληρώσει η πολυκατοικία.
Διαφορετικά, αν δηλαδή καθορίζεται ότι δεν είναι κοινόκτητο, τότε υπόχρεος για να πληρώσει είναι ο ιδιοκτήτης της ιδιοκτησίας την οποία αυτή η υδρορροή εξυπηρετεί.
Αν δεν υπάρχει σχετική αναφορά στον κανονισμό (ή δεν υπάρχει κανονισμός) τότε, κατά την γνώμη μου, πρέπει να θεωρήσετε ότι:
Αν το πρόβλημα δημιουργήθηκε σε τμήμα της υδρορροής που εξυπηρετεί περισσότερες από μία ιδιοκτησίες η δαπάνη πρέπει να θεωρηθεί δαπάνη κοινοχρήστων.
Αν όμως το πρόβλημα είναι σε τμήμα που εξυπηρετεί μία μόνο ιδιοκτησία, τότε η επισκευή και ότι άλλα έξοδα προκύψουν πρέπει να βαρύνει την εξυπηρετούμενη ιδιοκτησία.


Στην πολυκατοικία που διαμένω αποφασίστηκε από την συνέλευση η περίφραξη της αυλής με κάγκελα και η τοποθέτηση γκαραζόπορτας με μηχανισμό που θα λειτουργεί με τηλεχειρισμό. Πώς θα πρέπει να κατανεμηθεί το κόστος της κατασκευής; 

Κατά την γνώμη μου η κατανομή της δαπάνης θα πρέπει να γίνει ως εξής:
Η δαπάνη για τα κάγκελα και τις πόρτες (συμπεριλαμβανομένης της γκαραζόπορτας) θα πρέπει να κατανεμηθεί ανάλογα με τα χιλιοστά γενικών δαπανών, όπου συμμετέχουν όλες οι ιδιοκτησίες της πολυκατοικίας. Αυτό διότι η επέμβαση αυτή γίνεται προς όφελος (ασφάλεια κ.λ.π.) όλων των ιδιοκτητών.
Το κόστος των μηχανισμών και αυτοματισμών, δεν πρέπει να θεωρηθεί δαπάνη κοινοχρήστων, αλλά να κατανεμηθεί εξ ίσου στους ιδιοκτήτες θέσεων στάθμευσης (καλυμμένες ή ακάλυπτες, και ένα μερίδιο ανά θέση στάθμευσης). Αν δεν υπάρχουν προσδιορισμένες θέσεις στάθμευσης, αλλά καθένας έχει ίσα δικαιώματα στάθμευσης και οι αυτοματισμοί θα πρέπει να κατανεμηθούν ανάλογα με τα παραπάνω χιλιοστά.


Στην πολυκατοικία μας πρόσφατα τοποθετήθηκε ασανσέρ. Πως γίνεται η κατανομή του λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος κοινοχρήστων χώρων, με δεδομένο ότι από τον ίδιο μετρητή τροφοδοτείται το ασανσέρ, ο φωτισμός του κλιμακοστασίου αλλά και το σύστημα θέρμανσης;

Αυτό που συμβουλεύω είναι η κατανομή του λογαριασμού ανάλογα με τα χιλιοστά κοινοχρήστων. Τυπικά βέβαια θα πρέπει ένα μέρος της κατανάλωσης να κατανέμεται με τα χιλιοστά ασανσέρ, ένα μέρος με τα χιλιοστά θέρμανσης, το υπόλοιπο με τα χιλιοστά κοινοχρήστων και όλα τα πάγια με τα χιλιοστά συνιδιοκτησίας.
Επειδή όμως αυτό είναι εξαιρετικά πολύπλοκο, ίσως απαιτείται η εγκατάσταση επιμέρους μετρητών για κάθε λειτουργία, και οι διαφορές είναι αμελητέες, συνιστώ να απλουστευθούν τα πράγματα και να κατανέμεται ολόκληρο το ποσό με τα χιλιοστά κοινοχρήστων.


Στην πολυκατοικία μας υπάρχουν 5 ιατρεία. Ο κανονισμός επιτρέπει την λειτουργία τέτοιας επαγγελματικής στέγης. Αυτά δέχονται πολλούς ασθενείς καθημερινά . Πρέπει τα κοινόχρηστα των ιατρείων να υπολογίζονται ανάλογα με τα χιλιοστά της οριζόντιας ιδιοκτησίας; Ή υπάρχει κάποια ειδική αντιμετώπιση λόγω της αυξημένης επιβάρυνσης π.χ. του ασανσέρ, του φωτισμού και της καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων από την αυξημένη κίνηση των πελατών των ιατρείων;

Η χρήση μιας ιδιοκτησίας δεν αλλάζει τα χιλιοστά συμμετοχής της στις δαπάνες, εκτός αν κάτι τέτοιο προβλέπεται από τον κανονισμό.


Στο υπόγειο της πολυκατοικίας μας υπάρχει ένας χώρος ο οποίος στην οριζόντια ιδιοκτησία εμφανίζεται σαν αποθήκη και για αυτό το λόγο δεν έχει συμμετοχή στις δαπάνες κοινοχρήστων. Στην πραγματικότητα όμως αυτή η αποθήκη έχει μετατραπεί σε διαμέρισμα που χρησιμοποιείται από την ιδιοκτήτρια. Δεν θα έπρεπε να πληρώνει και αυτό κοινόχρηστα άσχετα με το τι προβλέπει η οριζόντια ιδιοκτησία; Τι μπορώ να κάνω;

Πρέπει να ζητήσεις από τους λοιπούς συνιδιοκτήτες να γίνει μεταβολή της οριζόντιας ιδιοκτησίας, τουλάχιστον όσον αφορά την κατανομή των δαπανών. Αυτό μπορεί να γίνει με απλή απόφαση της γενικής συνέλευσης της πολυκατοικίας (βλέπε κανονισμό για το πώς συγκαλείται και διεξάγεται), στο πρακτικό της οποίας θα αναγραφούν οι μεταβολές στην κατανομή των χιλιοστών και θα υπογραφεί από όλους τους συνιδιοκτήτες. Για να έχεις όμως ποιο ισχυρή θέση σε περίπτωση αμφισβήτησης στο μέλλον, ή σε περίπτωση που κάποιες ιδιοκτησίες πωληθούν, καλύτερα είναι η μεταβολή να γίνει με συμβολαιογραφικό έγγραφο, το οποίο θα μεταγραφεί στο υποθηκοφυλακείο. Οι δαπάνες που θα προκύψουν στην περίπτωση αυτή βαρύνουν τον ιδιοκτήτη της αποθήκης ο οποίος με την μετατροπή πού έκανε κατέστησε αναγκαία την τροποποίηση του κανονισμού.
Αν κάποιοι συνιδιοκτήτες δεν δεχτούν να συμπράξουν στα παραπάνω, μπορείς να απευθυνθείς στο τοπικό πολεοδομικό γραφείο και να μάθεις αν είναι νόμιμη η μετατροπή της αποθήκης σε κατοικία, και αν όχι να ζητήσεις να αποκατασταθεί η νομιμότητα.
Ακόμη μπορείς να κάνεις αγωγή στο αρμόδιο δικαστήριο, και να ζητήσεις να συμμετέχει το διαμέρισμα/αποθήκη στις δαπάνες κοινοχρήστων. Καλό είναι για όλα αυτά να συμβουλευτείς τον δικηγόρο σου.


Στην πολυκατοικία μας, ένας από τους συνιδιοκτήτες δεν πλήρωνε τα κοινόχρηστα για χρόνια και τελικά υποχρεώθηκε με δικαστική απόφαση. Προέκυψε λοιπόν κόστος από την αμοιβή του δικηγόρου. Πως πρέπει να γίνει ο επιμερισμός του κόστους του δικηγόρου; Χιλιοστά κοινοχρήστων ή ίσα μερίδια;

Κατ’ αρχήν θα έπρεπε να ζητήσετε από το δικαστήριο, τα δικηγορικά και όποια άλλα έξοδα να καταλογιστούν στον αντίδικο.
Αν το κάνατε και δεν έγινε δεκτό από το δικαστήριο, ή δεν το κάνατε καθόλου, τότε τα έξοδα αυτά πρέπει να πληρωθούν από τους συνιδιοκτήτες ανάλογα με το ποσοστό συνιδιοκτησίας.
Επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά, ότι δεν υπάρχει εξίσου κατανομή σε δαπάνες κοινοχρήστων.


Αντικαταστήσαμε την πόρτα εισόδου της πολυκατοικίας μου και οι συνιδιοκτήτες μου επιμένουν ότι η δαπάνη αυτή θα πρέπει να καταμεριστεί ανάλογα με τα χιλιοστά κοινοχρήστων. Εγώ διαφωνώ γιατί δεν δέχομαι ότι μακροπρόθεσμα η πολυκατοικία με τις επισκευές και αντικαταστάσεις θα «ξανακτιστεί» από την αρχή και θα πληρωθεί με απ’ όλους ανάλογα με τα χιλιοστά.

Φυσικά θα γίνει η ξανακτιστεί από την αρχή βάση χιλιοστών. Με τον ίδιο τρόπο επίσης αγοράστηκε: Όταν αγόρασες την ιδιοκτησία σου, αγόρασες και ένα ποσοστό από τους κοινόκτητους και κοινόχρηστους χώρους και εγκαταστάσεις, ανάλογο με το μέγεθος (και αξία) της ιδιοκτησίας σου. Αυτό το ποσοστό ονομάζεται «ιδανικό μερίδιο» διότι αποτελεί ένα ποσοστό του όλου και όχι ένα συγκεκριμένο «υλικό» κομμάτι. Αυτό το ποσοστό αναγράφεται και στο συμβόλαιό σου.
Τώρα λοιπόν καλείσαι να συμμετάσχεις στις δαπάνες που απαιτούνται για τα κοινόκτητα και κοινόχρηστα αυτά πράγματα.
Επειδή δεν μπορείς όμως να επισκευάσεις μόνο το ιδανικό σου μερίδιο επί της πόρτας εισόδου, θα πληρώσεις το μερίδιο που σου αναλογεί από την συνολική δαπάνη επισκευής ή αντικατάστασης της. Το μερίδιο αυτό είναι ανάλογο με το (ιδανικό) μερίδιο σου επί της πόρτας, δηλαδή ανάλογο με τα χιλιοστά σου.
Τώρα εκ του αντιθέτου:
Αν η συμμετοχή των συνιδιοκτητών της πολυκατοικίας στις παραπάνω δαπάνες αποκατάστασης των κοινοχρήστων, γινόταν εξίσου, τότε μετά την πάροδο μιας π.χ. τριακονταετίας, και αφού όλα τα κοινόχρηστα πράγματα και εγκαταστάσεις θα είχαν επισκευαστεί και αντικαταστεί τουλάχιστον μία φορά, τότε κάθε συνιδιοκτήτης θα είχε ίσο μερίδιο συνιδιοκτησίας επ’ αυτών, πράγμα που θα ήταν βέβαια αντίθετο με την οριζόντια ιδιοκτησία του κτιρίου, η οποία προβλέπει ένα συγκεκριμένο ποσοστό για κάθε ιδιοκτήτη και όχι ίδια αναλογία για όλους.


Σε πολυκατοικία με αυτονομία θέρμανσης, ποιόν βαρύνει η δαπάνη αντικατάστασης της ηλεκτροβάνας θέρμανσης ενός διαμερίσματος (που βρίσκεται εγκατεστημένη στον κοινόχρηστο χώρο της πολυκατοικίας); Δεν υπάρχει συγκεκριμένη μνεία στον κανονισμό.

Η άποψη μου είναι ότι μια ηλεκτροβάνα αφορά και εξυπηρετεί μία μόνο ιδιοκτησία και άρα ανήκει στην ιδιοκτησία αυτή. Ως εκ τούτου, η δαπάνη επισκευής ή αντικατάστασης της πρέπει να βαρύνει την ιδιοκτησία αυτή.
Το θέμα βέβαια γίνεται πιο πολύπλοκο διότι η λειτουργία της ηλεκτροβάνας ενδέχεται σε ορισμένες περιπτώσεις να επηρεάζει και άλλα διαμερίσματα: Αν π.χ. η ηλεκτροβάνα χαλάσει και κολλήσει στην θέση ανοικτή, τότε το διαμέρισμα θερμαίνεται χωρίς να καταγράφεται στον μετρητή του . Τότε ο διαχειριστής θα πρέπει να καλέσει τον ιδιοκτήτη του διαμερίσματος, να την επισκευάσει ή αντικαταστήσει άμεσα. Αν αυτός δεν το κάνει, πρέπει να επιληφθεί ο ίδιος ο διαχειριστής και να χρεώσει τον ιδιοκτήτη.
Εναλλακτικά το θέμα θα μπορούσε να συζητηθεί σε συνέλευση και να δοθεί απάντηση με την συνήθη διαδικασία της πλειοψηφίας.


Ενοικίασα ένα διαμέρισμα σε ένα καινούριο κτίριο. Ο διαχειριστής έβαλε δυο τόνους πετρέλαιο τους οποίους ζήτησε και πληρώθηκε από τους ενοίκους ανάλογα με τα χιλιοστά καθενός. Τώρα που καταναλώθηκε το πετρέλαιο μας ζητάει να πληρώσουμε το ίδιο πετρέλαιο ανάλογα με την κατανάλωση μας, για να έχει χρήματα να αγοράσει καινούργιο πετρέλαιο. Είναι σωστό;

Κατά την γνώμη μου ο ποιο σωστός και ξεκάθαρος τρόπος για να αντιμετωπίσετε το θέμα είναι ο εξής:
Όταν ο νέος ένοικος ενοικιάσει μία ιδιοκτησία πρέπει να καταβάλει στον διαχειριστή το αποθεματικό. Με το αποθεματικό αυτό πληρώνονται οι διάφορες δαπάνες, μεταξύ των οποίων και η αγορά του πετρελαίου.
Τέλος κάθε μήνα, μετριέται το πετρέλαιο που έχει καταναλωθεί (απ’ αυτό που αγοράστηκε με το αποθεματικό) και κατανέμεται στους ενοίκους με τον τρόπο που ορίζει ο κανονισμό, η οριζόντια ιδιοκτησία της πολυκατοικίας και οι υφιστάμενοι νόμοι. Όταν ο ένοικος ξενοικιάσει την ιδιοκτησία και φύγει από την πολυκατοικία, και εφόσον δεν υπάρχουν οφειλές, του επιστρέφεται (άτοκα) το αποθεματικό που είχε καταβάλει.


Σε διαμέρισμά μου έχει παρουσιασθεί ρωγμή στην πλάκα του ταβανιού που αποτελεί και την στέγη της πολυκατοικίας. Η επισκευή της πλάκας (τσιμεντενέσεις) επιβαρύνει τον ιδιοκτήτη του διαμερίσματος ή όλη την πολυκατοικία και με ποια αιτιολόγηση;

Η στέγη της οικοδομής (ανεξάρτητα από τον τρόπο κατασκευής) σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 1, του νόμου 3741/1929 ανήκει στα πράγματα αναγκαστικής συνιδιοκτησίας, δηλ. ανήκει σε όλους τους συ κυρίους των διαμερισμάτων της πολυκατοικίας. Είναι ευνόητο ότι η δαπάνη για κάθε επέμβαση επί της στέγης (επισκευή, μόνωση κ.λ.π.), βαρύνει την συνιδιοκτησία της πολυκατοικίας. Το ίδιο ισχύει και για όλα τα βασικά δομικά στοιχεία της οικοδομής όπως πλάκες μεταξύ ορόφων, κολώνες, δοκοί, θεμέλια κ.λ.π
——————————————————————————————————

Στην πολυκατοικία που μένω παρκάρουν στη πυλωτή μέχρι και μπροστά στην είσοδο και χρειάζεται να κάνω “ακροβασίες” για να φτάσω στη πόρτα. Υπάρχει κάποιος νόμος που να καθορίζει ότι στη πυλωτή υποχρεωτικά πρέπει να υπάρχει ένας διάδρομος ώστε να μπαίνουν οι ένοικοι στην είσοδο της οικοδομής ανενόχλητα και ανεμπόδιστα;

Ο νόμος, απ’ όσο γνωρίζω, δεν προβλέπει κάτι σχετικό. Η λογική όμως λέει ότι η πυλωτή εφόσον χρησιμοποιείται για στάθμευση αυτοκινήτων πρέπει να είναι διαιρεμένη σε συγκεκριμένες και διακριτές θέσεις στάθμευσης. Το δικαίωμα στάθμευσης στις θέσεις αυτές, αν δεν καθορίζεται από συμβόλαια, θα πρέπει να καθοριστεί από την συνέλευση. Εκτός των θέσεων αυτών δεν θα επιτρέπεται η στάθμευση.
Είναι ευνόητο ότι πρέπει να υπάρχουν διάδρομοι με ελεύθερη πρόσβαση για την είσοδο – έξοδο στην πολυκατοικία. Καλό είναι να συνεννοηθείτε για το θέμα στην επόμενη συνέλευση της πολυκατοικίας και να φτιάξετε κάποια διαγράμμιση που να οριοθετεί με λογικό τρόπο τις θέσεις στάθμευσης και τους κοινόχρηστους χώρους.

Προηγούμενο άρθροΠοιοί Είμαστε
Επόμενο άρθροΒιντεοεπιτήρηση