Βιντεοεπιτήρηση

Επιτρέπεται η εγκατάσταση συστήματος βιντεοεπιτήρησης σε κοινοχρήστους χώρους πολυκατοικίας και από ποιον;

Η εγκατάσταση καμερών σε κοινόχρηστους χώρους πολυκατοικίας για την ασφάλεια των χώρων αυτών και των προσώπων που διέρχονται από αυτούς επιτρέπεται μόνο από το όργανο που είναι αρμόδιο για τη διαχείριση της πολυκατοικίας. Η Αρχή έχει κρίνει στο παρελθόν (βλ. απόφαση 95/2015) ότι σε περιπτώσεις πολυκατοικιών και συγκροτημάτων κατοικιών, υπεύθυνος επεξεργασίας μπορεί να είναι μόνο η ένωση προσώπων των συνιδιοκτητών, η οποία λειτουργεί μέσω της Γ.Σ. των συνιδιοκτητών και του οικείου κανονισμού, όταν υπάρχει τέτοιος.
Οι κάμερες του συστήματος βιντεοεπιτήρησης δεν επιτρέπεται να ελέγχουν την πρόσβαση στα κατ’ ιδίαν διαμερίσματα ενώ τα δεδομένα πρέπει να διατηρούνται το πολύ έως σαράντα οκτώ (48) ώρες (βλ. άρθρο 15 της Οδηγίας 1/2011).


Απαιτείται ομοφωνία των ενοίκων για την εγκατάσταση συστήματος βιντεοεπιτήρησης σε κοινοχρήστους χώρους πολυκατοικίας;

Σύμφωνα με την οδηγία 1/2011 απαιτείται απόφαση του οργάνου που είναι αρμόδιο για τη διαχείριση της πολυκατοικίας (π.χ. Γενική Συνέλευση ιδιοκτητών, όπως αυτή ορίζεται στον κανονισμό της πολυκατοικίας, με ποσοστά ανά ιδιοκτησία κ.λπ.) (βλ. άρθρο 15 της Οδηγίας 1/2011).
Αν ο κανονισμός της πολυκατοικίας προβλέπει ήδη την εγκατάσταση του συστήματος βιντεοεπιτήρησης, τότε απλά ακολουθείται ό,τι ορίζεται στον κανονισμό, χωρίς να απαιτείται απόφαση της Γ.Σ.
Αν δεν προβλέπεται από τον κανονισμό της πολυκατοικίας η εγκατάσταση, απαιτείται συναπόφαση των 2/3 των ενοίκων. Αυτό σημαίνει ότι οι ένοικοι θα εκφράσουν γνώμη μόνο για το αν επιθυμούν ή όχι τη λειτουργία του συστήματος βιντεοεπιτήρησης. Επισημαίνεται ότι για τη λήψη της απόφασης αυτής σε κάθε (κατοικημένο) διαμέρισμα αναλογεί μία ψήφος.
Μόνο κατόπιν της θετικής γνώμης των ενοίκων, δίνεται η δυνατότητα στη Γ.Σ. της πολυκατοικίας να αποφασίσει για την εγκατάσταση.

Παραδείγματα:

1.Η Γ.Σ. της πολυκατοικίας ψηφίζει ομόφωνα (100%) υπέρ της εγκατάστασης συστήματος βιντεοεπιτήρησης, αλλά από τους 20 ενοίκους, μόνο οι 13 συμφωνούν (ποσοστό μικρότερο των 2/3) ενώ οι 7 διαφωνούν. Τότε δεν μπορεί να εγκατασταθεί σύστημα βιντεοεπιτήρησης.
2.Η Γ.Σ. της πολυκατοικίας ψηφίζει με 55% για την τοποθέτηση, και πάνω από τα 2/3 των ενοίκων επιθυμούν την τοποθέτηση. Σε αυτή την περίπτωση, μπορεί να εγκατασταθεί σύστημα βιντεοεπιτήρησης (εφόσον στον κανονισμό αποφάσεις για τέτοια θέματα λαμβάνονται με πλειοψηφία 50% + 1).

Προηγούμενο άρθροΓενικές Ερωτήσεις
Επόμενο άρθροΘέρμανση