Καθαρισμοί

Ο τομέας της πολυκατοικίας είναι ίσως ο πιο παραμελημένος στις μέρες μας, και αυτό γιατί η πολυκατοικία είναι το «εύκολο» κομμάτι του καθαρισμού αφού εύκολα κανείς μπορεί να παρουσιαστεί σαν συνεργείο καθαρισμού χωρίς να πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Γενικοί καθαρισμοί χώρων & διαχείριση κτιρίων με αξιοπιστία, ασφάλεια και οικονομία.

Με μακροχρόνια εμπειρία στον τομέα της καθαριότητας και της διαχείρισης κτιρίων, με σκοπό την παροχή εκσυγχρονισμένων υπηρεσιών καθαριότητας και διαχείρισης και με γνώμονα τις ανάγκες της σύγχρονης πολυκατοικίας και επιχείρησης, παρέχουμε υπηρεσίες καθαρισμού και διαχείρισης υψηλού επιπέδου .

Αυτό πολλές φορές έχει σαν αποτέλεσμα ανασφάλιστα και χωρίς άδεια άτομα να εισέρχονται στο χώρο με συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού, «χτυπούν» τις τιμές στα επίπεδα που δεν μπορεί να ανταποκριθεί μια εταιρεία και αδυνατώντας να ανταποκριθεί στις συνθήκες αυτές μετριάζει την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών.

Η ΟικοΔιαχείριση, αντιλαμβάνεται και τροφοδοτείται με τον κατάλληλο εξοπλισμό και εργαλεία, έτσι ώστε να αποφεύγεται η διασπορά μικροβίων και να επιτυγχάνεται πραγματικός και ουσιαστικός καθαρισμός. Ταυτόχρονα ένα κινητό συνεργείο με πλήρη εξοπλισμό επεμβαίνει για να επιλύσει αν χρειαστεί προβλήματα καθαρισμού που δεν μπορεί να λύσει από μόνη της η καθαρίστρια.

Δείτε λεπτομερώς στην πράξη πως γίνεται αυτό και απαλλαγείτε για πάντα από την έννοια καθαρισμού της πολυκατοικίας σας.

Η ΟικοΔιαχείριση μπορεί να αναδείξει τον χαρακτήρα της πολυκατοικίας σας ή της επιχείρησής σας, μέσα από της υψηλής ποιότητας υπηρεσίες καθαρισμού που παρέχει, χωρίς φθορές και ζημιές.

Η καθαριότητα του χώρου σας είναι δική μας δουλειά.

Επόμενο άρθροΣυντήρηση Καυστήρων